DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Dokumentární film

Milan Švrčina (1927 - 1981) - byl hudebníkem, sběratelem, pedagogem, organizátorem, upravovatelem a autorem písní a tanců. Po boku  Josefa Somra ztvárnil jednu z hlavních rolí v celovečerním filmu Žert. Po absolvování učitelského ústavu a střední školy pracoval jako učitel ve Štítné nad Vláří, Slavičíně, Valašských Kloboukách a Francově Lhotě. Od dětství hrál na housle a cimbál, od mládí se věnoval sběru lidových písní, tanců a slovesnosti na jižním Valašsku, materiál upravoval pro vystoupení cimbálových muzik a souborů. Sám jich několik založil, v jiných byl členem. Podílel se na rekonstrukci slavičínského kroje. Byl autorem řady úprav lidových písní. Patřil k nejvýznamnějším obnovovatelům folklórních tradic jižního Valašska.

 Ač byl Milan Švrčina nadaný hudebník a zpěvák, obětoval vlastní úspěch a slávu a zvolil raději úlohu pedagoga. Učit, to bylo hlavní náplní jeho života. Všechen talent, vědění a poznání je třeba násobit, to znamená předávat další generaci.

Osou příběhu dokumentárního filmu je rozhovor s reportérem, kterého Milan Švrčina seznamuje se svým životem a prací. Jako pedagog byl sám příkladem pracovitosti a vytrvalosti. Navíc formoval žáky v jejich názorech a postojích tzv. nad rámec školních osnov. Byl z těch učitelů, pro které výchova, vzdělání a práce s dětmi nekončí zazvoněním a odchodem z budovy školy. Proto z každé třídy vytvořil soubor. Věnoval se dětem, dokázal je nadchnout a vyplnit jejich volný mimoškolní čas tím nejkrásnějším způsobem – zpěvem a tancem. Zapojil do souborů i jejich rodiče a další obyvatele v místě, kde právě učil. Založil tak postupně soubory Slavíček a Skřivánek, které po různých obměnách zůstaly v podstatě zachovány a udržují při životě valašský folklór, nedílnou součást kultury Zlínského kraje. Jedna z jeho písní je v úpravě dodnes v repertoáru hudební skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou, kterou právě pan Švrčina doprovázel v jejích začátcích jako cimbalista souboru Vsacan. V kulturní oblasti má Milan Švrčina nesmazatelné zásluhy o rozvoj dědictví našich předků,  typického folklóru Valašska nejen v rámci Zlínského kraje, ale i mimo něj.

Dokumentární film dostal oficiální název NIC NEŽ NÁRODOPIS, byl slavnostně pokřtěn ve Valašských Kloboukách a je možno jej zakoupit v informačním centru ve Valašských Kloboukách. Možnost objednání na tel. 724 172 413

Termín a místo realizace:  2011 - 2013, ČR

Režisér: MgA. Zdeněk Zvonek,

žák Milana Švrčiny, fotograf, režisér, dokumentarista, autor mj. filmu Blízko nebe, oceněného na Ekofilmu 2006.

Kontaktní osoba, produkce: Ludmila Prossová,

žačka Milana Švrčiny, autorka knihy Nehlaď duši kamenem, která je věnována právě Milanu Švrčinovi.

Tel.: 724 172 413

e-mail: Lilka.p@seznam.cz

Bankovní spojení: 670100-2210138111/6210

 


"NIC NEŽ NÁRODOPIS" - oceněn!

 

Oznámení všem účinkujícím, sponzorům, žákům nebo jen příznivcům Milana Švrčiny.

 

Na sklonku loňského roku při premiéře filmu "Nic než národopis" už tvůrci filmu věděli, že nechtěli vyrobit pouze jednorázovou vzpomínku na pana učitele Milana Švrčinu. Chtěli ukázat nadčasovost Milana Švrčiny jako pedagoga i folkloristy.

Režisér Zdeněk Zvonek zaslal své dílo na Etnofilm Čadca již v květnu letošního roku. V červenci se dověděl potěšující zprávu, že film oslovil výběrovou komisi a postoupil do soutěžního kola na festival.

Již v průběhu festivalu, kterého jsme se osobně zúčastnili, jsme poznali, že film diváky zaujal. Zástupce slovenské menšiny v maďarské televizi dokonce natolik, že s námi natočili rozhovor do své reportáže. Všichni přítomní byli překvapeni, že film není financován velkou produkční společností, ale je dílem mnoha drobných dárců, sponzorů a nejmenovaných pomocníků.

V samotné soutěži byly zastoupeny filmy především slovenské a české, ale také maďarské, polské, italské,slovinské, chorvatské. I vzdálenější země zaslaly své zástupce, např. Nový Zéland, Spojené arabské emiráty.

Hlavní ceny, stříbrný a zlatý turoň, zůstaly letos na Slovensku, bronzového si odváželi tvůrci do Itálie.

Film "Nic než národopis" zvítězil mezi českými dokumenty. Cenu za nejlepší český film osobně předala velvyslankyně České republiky na Slovensku Lívia Klausová režisérovi Zdeňku Zvonkovi za " přesvědčivé zobrazení výrazné osobnosti a její přínos k uchovávání folklórní tradice".

Pan učitel Milan Švrčina si dopisoval s lidmi z celého světa a hudbou překračoval hranice. A nyní jeho odkaz také putuje za hranice Valašska, i když prozatím jen za ty nejbližší, slovenské a maďarské.

                                                     Lilka Prossová a Zdeněk Zvonek

 

 

 

 

 
 
 
 
Dokumentární film NIC NEŽ NÁRODOPIS opět zaujal porotu!


V Uherském Brodě v Muzeu J. A. Komenského probíhal po tři dny 18. ročník přehlídky muzejních filmů. Film obdržel čestné uznání poroty za režii. Velmi nás těší, že právě na tomto místě byl oceněn film o životě pedagoga a folkloristy Milana Švrčiny.  V začátcích příprav na realizaci filmu jsme projekt pracovně nazvali "Nebyl jen Komenský". Určitě by i J. A. Komenský uvítal, že měl takového pokračovatele. 


Za realizační tým: Lilka Prossová a Zdeněk Zvonek

 

 

 

NIC NEŽ NÁRODOPIS - potřetí!

Divákům ČT 2 jistě neuniklo, že dokument Nic než národopis uvedla Česká Televize                             v předvelikonoční pátek a následně také v repríze.
Další úspěch tohoto dokumentu na sebe nenechal dlouho čekat. Na 42. mezinárodním amatérském ekofestivalu v Uherském Hradišti se porota shodla, že film i osobnost Milana Švrčiny je nejen pro Zlínský kraj přínosem, ale také si zaslouží náležité uznání. Film získal cenu HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE.

 

Zdeněk Zvonek a Lilka Prossová
Přijetí tvůrců na radnici.


 

 

Slavnostní večer s udílením cen.